Vstupujete na stránky, jenž obsahují erotický a sexuálně zaměřený materiál. Přečtete si proto pečlivě podmínky vstupu a následně přijměte zmíněné podmínky či je zamítněte a odejděte z těchto stránek.

Stisknutím tlačítka vstoupit potvrzuji:

Je mi více než osmnáct (18) let a potvrzuji, že jsem již dosáhl(a) zletilosti.
Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky (např. na 21 let v USA atp.), potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.
Zamezím, aby díky mému chování ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.
Můj zájem o všechny zde obsažené údaje a materiály je čistě soukromý a je určen pouze pro mou vlastní potřebu. Prohlašuji, že sexuálně zaměřený materiál mne nepohoršuje, neuráží a nejsem jim nijak ohrožen.
Je mi známo, že veškeré obrazové a textové materiály na stránkách, na které jsem se rozhodnul vstoupit jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.
Jsem si vědom toho, že porušením některého z výše uvedených ustanovení se vystavuji riziku občanskoprávních sporů, případného i trestněprávního stíhání.

Gallery Image